Dobór dawców szpiku

 

Choroby leczone przeszczepem szpiku

  • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
  • Ostra białaczka szpikowa (AML)
  • Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
  • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
  • Szpiczaki
  • Histiocytoza
  • Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)
  • Wrodzone nieprawidłowości erytrocytów (anemie, aplazje)
  • Zaburzenia systemu immunologicznego
  • Wrodzone syndromy mielodysplastyczne
  • Chłoniaki nieziarnicze (nie-Hodgkinowe)
  • Inne białaczki
  • Niektóre nowotwory złośliwe (np. nerwiak)
  • Niektóre nowotwory niezłośliwe (np. syndrom Hurlera)
  • Niedokrwistość aplastyczna

Jeżeli jesteś chory na białaczkę

Należy natychmiast rozpocząć proces poszukiwania dawcy !!!

Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy zajmuje się:

  • Badaniem dawców rodzinnych
  • Poszukiwaniem i badaniem dawców niespokrewnionych

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia poszukiwania dawcy:

  • Wniosek o poszukiwanie dawcy w rejestrach (klinika lecząca i transplantacyjna)
  • Kwalifikacja do przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (klinika transplantacyjna)
  • Wyniki badań antygenów HLA klasy I i HLA klasy II
    lub badania przeprowadzone w naszej firmie

Pobierz skierowanie na badania antygenów HLA

Procedura poszukiwania dawcy szpiku

 Posted by at 21:42