Kontakt

 

Adres:

ul. Kościelna 63, 

05-135 WIELISZEW

(Centrum Cyberknife)

Telefon: 22 638 35 38

Informacja dla pacjentów w sprawie badań (HLA-B27, HLA-C, genotyp KIR, epitopy KIR, polimorfizm PAI-1)

Telefon: 22 638 35 38

Konsultacja wyłącznie dla lekarzy i pacjentów z nowotworami krwi: 

601-342-911
 Posted by at 22:19