Informacje dla dawców

 
Dawcy i biorcy szpiku z rejestru NZOZ Medigen na szczycie Kilimandżaro

Dawcy i biorcy szpiku z rejestru NZOZ Medigen na szczycie Kilimandżaro

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU!

Pobierz kwestionariusz zdrowotny kandydata

Antygeny HLA (transplantacyjne) poszczególnych ludzi różnią się między sobą prawie tak samo jak linie papilarne. Jednak niektóre kombinacje powtarzają się. Dzięki temu możliwe jest znalezienie odpowiedniego dawcy dla chorego. Standardy światowe przewidują, że natychmiast po rozpoznaniu białaczki, w której są wskazania do przeszczepu, chory ma pobieraną krew do badań określających jego antygeny HLA. O tym, czy posiada on dawcę rodzinnego, wiadomo po dwóch dniach.

Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy wśród rodzeństwa wynosi 25%. Jeśli nie ma takiego dawcy, rozpoczyna się poszukiwanie niespokrewnionego dawcy w rejestrze światowym BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide). Czas trwania doboru w światowej bazie dawców zależy od tego, jak często geny chorego są spotykane wśród zarejestrowanych tam kandydatów.

W Polsce notuje się rocznie ok. 10 tys. zachorowań na choroby krwi, zwane „białaczkami”. Jedną ze skutecznych metod leczenia tych chorób jest przeszczep szpiku. W ostatnich latach, dzięki niesłychanemu postępowi w dziedzinie transplantologii, przeszczepianie szpiku stało się w pełni uznaną metodą ich leczenia.

 Przeszczep komórek macierzystych jest często jedynym lekiem mogącym uratować chorego

Wyróżniamy dwa rodzaje przeszczepów: autologiczny i allogeniczny. Pierwszy z nich to taki, w którym dawcą i biorcą jest ta sama osoba-chory. Szpik pobiera się w okresie jego prawidłowego funkcjonowania i przechowuje do momentu przeszczepienia. Drugi rodzaj przeszczepu polega na podaniu choremu szpiku od osoby z nim spokrewnionej, np. od rodzeństwa, albo od osoby niespokrewnionej. Aby przeszczep był możliwy, musi występować zgodność antygenów transplantacyjnych HLA (humal leukocyte antigens-antygeny zgodności tkankowej) pomiędzy dawcą a biorcą. Przeszczep polega na podaniu choremu komórek macierzystych.

PROCEDURA POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA SZPIKU

 1. Pobranie 4 ml krwi od osoby, która rejestruje się jako kandydat na dawcę szpiku w rejestrze dawców.

 2. Z pobranej próbki krwi wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.

 3. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.

 4. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o oddanie kolejnych próbek krwi do dalszych badań HLA i do badań wirusologicznych.

 5. Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę, jak i biorcy mają na celu potwierdzenie zgodności antygenowej między nimi oraz wykluczenie obecności wirusów, które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie.

 6. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności, przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości. W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu, bądź nie swojego szpiku choremu.

 7. Po podjęciu decyzji na tak, na kilka tygodni przed planowaną transplantacją, dawcy pobiera się krew do autotransfuzji. Będzie ona podana dawcy z powrotem w trakcie pobierania szpiku.

 8. Komórki macierzyste pobiera się na 2 sposoby:

  • z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym, tak że dawca nie odczuwa bólu a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.

  • pobranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu stymulującego podziały komórek krwiotwórczych. Wybór metody pobrania następuje po uzgodnieniu z dawcą.

 9. Szpik pobrany od dawcy zostaje podany pacjentowi do żyły głównej. Jest to zabieg technicznie zbliżony do transfuzji krwi.

 

PAMIĘTAJ

 1. Dawstwo szpiku jest honorowe i anonimowe.

 2. Rekrutujemy dawców do CRNDSiK – Poltransplant, zapisujemy zdrowe osoby w wieku 18-40 lat.

 3. Wyniki badania antygenów zgodności tkankowej wpisujemy do bazy światowej

 4. Oddanie szpiku nie zagraża zdrowiu, szpik szybko się regeneruje.

 5. Dzięki naszej pracy średnio co 70 zrekrutowana osoba oddając szpik ratuje życie chorego.

 6. Metodę pobrania szpiku możesz wybrać sam.

 

ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

 1. Należy zgłosić się z dowodem osobistym.

 2. Należy wypełnić kwestionariusz zdrowotny.

 3. Oddać 4 ml krwi.

 4. Nie trzeba być na czczo.

 

TWOJE UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE

 1. Dawcy szpiku przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu poświadczony legitymacją i odznaką wydawaną w zakładzie opieki zdrowotnej, który pobrał szpik.

 2. Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik więcej niż jeden raz przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu a odznakę i legitymację wydaje Minister Zdrowia na wniosek Poltransplantu.

 3. Wydatki związane z wydaniem legitymacji i odznaki są pokrywane z budżetu państwa.

 4. Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 5. Zasłużony Dawca Przeszczepu w razie potrzeby ma prawo do bezpłatnych niektórych leków (preparaty żelaza, kwas foliowy i witaminy).

 6. Niezdolność do pracy spowodowana poddaniem się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców oraz zabiegowi pobrania szpiku jest refundowana w 100%.

 

Więcej na stronach: www.medigen.pl; www.leukemia.pl

Zezwolenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.03.2011 roku, na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w rozumieniuArt. 16a ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Film z procedury

Film z dorocznego spotkania dawców i biorców w Szczecinku

Fundacja Przeciwko Leukemii
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
tel. +48 22 638 35 38
fax +48 22 638 44 52
 Posted by at 22:17