Osiągnięcia Medigen Sp. z o.o.

 

Posiadamy certyfikat EFI (05-PL-004.996) gwarantujący jakość badań do rejestrów dawców i doborów dawców do przeszczepów rodzinnych i od dawców niespokrewnionych. W tabeli wyliczone są osiągnięcia NZOZ Medigen w zakresie typowania antygenów HLA do rejestrów i doboru dawców szpiku w okresie 01/2000 – 11/2013.

Tabela 1. Osiągnięcia Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy w zakresie oznaczania HLA

DziałanieLiczby
Liczba osób, którym HLA oznaczono metodami serologicznymi14 879
Liczba osób, którym HLA oznaczono metodami opartymi o analizę DNA27 749
Liczba osób, którym antygeny HLA oznaczono metodami na poziomie
wysokiej rozdzielczości (high resolution)
10 232
Liczba zakończonych procedur doboru dawców szpiku
W tym w latach 2011-2013
2045
606
Liczba transplantacji szpiku od dawców niespokrewnionych wykonanych
w oparciu o wyniki NZOZ Medigen
1017
Liczba szpików oddanych przez dawców z rejestru / ODS Medigen
[01/2001-11/2013]
201
Liczba szpików pobranych od dawców zrekrutowanych przez
Medigen ALF-MDR przekazanych pacjentom z innych krajów
44

Tabela 2. Stopień wywiązania się z kontraktu na realizację programu w 2010 roku

Rodzaje procedurLiczba%
*) W dniu złożenia sprawozdania kilkanaście procedur nie było zakończonych
1.Procedury ogółem*188100
2.Procedury zakończone doborem akceptowalnego dawcy przeszczepu,w tym:17191
 a) Procedury zakończone doborem w pełni zgodnego dawcy12969
 b) Procedury zakończone doborem dawcy z 1 niezgodnością3619
 c) Procedury zakończone doborem dawcy z 2 niezgodnościami21
 d) Procedury zakończone doborem jednostki krwi pępowinowej42
3.Procedury zakończone brakiem akceptowalnego dawcy95
4.Procedury zakończone przed rozpoczęciem badań lub po wykonaniu jedyniebadań pacjenta (główny powód: rezygnacja pacjenta)84

Osiągnięcia Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy z okresu 1.2000 – 12.2009 zaprezentowane były w Pilznie w marcu 2010 roku. Prezentację (w języku angielskim) możecie Państwo zobaczyć poniżej.


 Posted by at 21:45