1. Oznaczanie antygenów HLA

 

Dawca i biorca szpiku dobierani są na podstawie porównania antygenów zgodności tkankowej. Wyróżnia się sześć antygenów ważnych i branych pod uwagę w procesie doboru szpiku w pierwszym rzędzie: dwa antygeny A, dwa antygeny B i dwa antygeny DR. Z perfekcyjnym doborem (oznaczanym także jako 6/6) mamy do czynienia wtedy, gdy dawca ma wszystkie antygeny takie same jak pacjent. Ponieważ oznaczanie antygenów HLA jest drogie, w rejestrach do niedawna oznaczane były zwykle tylko HLA antygeny A i B ( tzw. klasa I), a odpowiadające im antygeny HLA-DR i ich podtypy (tzw. klasa II HLA) dodawane były sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania i/lub możliwości finansowych rejestrów.

Aktualnie, liczba zrekrutowanych potencjalnych dawców szpiku zmniejszyła praktycznie do zera znaczenie rejestrów, w których gros dawców oznaczonych jest jedynie w HLA klasy I. Ze względu na czas i koszty dawców takich bada się wyjątkowo i jedynie w uzasadnionych, zaakceptowanych przez ośrodek transplantacyjny sytuacjach. W przeciwnym wypadku dobór dawców spośród tych zbadanych jedynie w HLA klasy I, w ramach standardu ośrodka poszukującego, może budzić podejrzenie o nadużycie. Raport z poszukiwań przedstawia dane o maksymalnej liczbie potencjalnych dawców szpiku dla danego pacjenta wytypowanych w ABDR i również, nawet jeśli są potencjalni dawcy wytypowani tylko w HLA klasy I. Raport ten zawiera również listę dawców nie w pełni zgodnych, z jednym innym antygenem w HLA-A, B, lub DR (oznaczanych często jako zgodność 5/6).

Spis treści:

1. Oznaczanie antygenów HLA
2. Wstępne przeszukanie
3. Formalne przeszukanie rejestrów
4. Oznaczanie antygenów HLA-DR
5. Typowanie potwierdzające
6. Pobranie szpiku
7. Ramy czasowe
 Posted by at 21:48