Dobór dawców szpiku

 

Choroby leczone przeszczepem szpiku

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
 • Szpiczaki
 • Histiocytoza
 • Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)
 • Wrodzone nieprawidłowości erytrocytów (anemie, aplazje)
 • Zaburzenia systemu immunologicznego
 • Wrodzone syndromy mielodysplastyczne
 • Chłoniaki nieziarnicze (nie-Hodgkinowe)
 • Inne białaczki
 • Niektóre nowotwory złośliwe (np. nerwiak)
 • Niektóre nowotwory niezłośliwe (np. syndrom Hurlera)
 • Niedokrwistość aplastyczna

Jeżeli jesteś chory na białaczkę

Należy natychmiast rozpocząć proces poszukiwania dawcy !!!

Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy zajmuje się:

 • Badaniem dawców rodzinnych
 • Poszukiwaniem i badaniem dawców niespokrewnionych

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia poszukiwania dawcy:

 • Wniosek o poszukiwanie dawcy w rejestrach (klinika lecząca i transplantacyjna)
 • Kwalifikacja do przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (klinika transplantacyjna)
 • Wyniki badań antygenów HLA klasy I i HLA klasy II
  lub badania przeprowadzone w naszej firmie

Pobierz skierowanie na badania antygenów HLA

Procedura poszukiwania dawcy szpiku

 Posted by at 21:42