6. Pobranie szpiku

 

Prośba o pobranie szpiku

Z chwilą wytypowania odpowiedniego dawcy szpiku, osoba ta proszona jest o wzięcie udziału w programie, na który składa się: udział w spotkaniu informacyjnym, dokładne badania lekarskie oraz podpisanie specjalnej zgody na oddanie szpiku. Po spełnieniu tych warunków ustala się termin pobrania szpiku i transplantacji.

Pobranie szpiku lub PBSC i transplantacja

Szpik i/lub PBSC (komórki macierzyste z krwi obwodowej) pobierane są od dawcy w klinice o odpowiednich referencjach znajdującej się, o ile to możliwe, w pobliżu miejsca zamieszkania dawcy. Termin pobrania zsynchronizowany jest z odpowiednim przygotowywaniem pacjenta do transplantacji. Szpik lub PBSC dostarczany jest do kliniki transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podawany pacjentowi drogą kroplówki.

Regeneracja dawcy i biorcy

Całkowita regeneracja dawcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach. Po upływie 3, 6, 12, a następnie raz w roku wykonuje się kontrolne badania stanu zdrowia dawcy.

Spis treści:

1. Oznaczanie antygenów HLA
2. Wstępne przeszukanie
3. Formalne przeszukanie rejestrów
4. Oznaczanie antygenów HLA-DR
5. Typowanie potwierdzające
6. Pobranie szpiku
7. Ramy czasowe
 Posted by at 21:57