4. Oznaczanie antygenów HLA-DR

 

W przypadku, gdy potencjalni dawcy mają oznaczone jedynie antygeny HLA klasy I, ośrodek koordynacyjny ocenia szansę znalezienia dawcy zgodnego w HLA klasy II. Jest to etap krytyczny w doborze dawców szpiku z dwóch podstawowych powodów, merytorycznego i finansowego. Ten aspekt poszukiwania dawcy został dokładniej omówiony w poniżej, jednak że należy już tu z naciskiem podkreślić, iż od umiejętności szybkiego „trafienia” odpowiedniego dawcy do dalszego etapu badań zależy nie tylko (niemały) koszt typowania, ale i życie chorego. Najczęściej popełnianym przez ośrodki poszukujące dawców szpiku błędem jest typowanie kolejnych osób z listy BMDW bez rozważenia szansy osiągnięcia sukcesu w ograniczonym przecież czasie.

Spis treści:

1. Oznaczanie antygenów HLA
2. Wstępne przeszukanie
3. Formalne przeszukanie rejestrów
4. Oznaczanie antygenów HLA-DR
5. Typowanie potwierdzające
6. Pobranie szpiku
7. Ramy czasowe
 Posted by at 21:54