Przychodnia onkohematologiczna

 

Przychodnia onkohematologiczna oferuje Państwu możliwość skorzystania z konsultacji hematologicznych z odpowiednią oceną merytoryczną i diagnostyczną powszechnych schorzeń hematologicznych (anemie, małopłytkowości, leukopenie) jako de novo schorzeń układu krwiotwórczego jak również szeroko pojętą ocenę wtórnych zmian w w/w układzie. Proponujemy również opiekę nad pacjentami onkohematologicznymi na różnych etapach diagnostyki i terapii. Z uwagi na statutowy profil spółki Medigen zwracamy szczególną uwagę na działalność w zakresie transplantologii hematologicznej, z głównym akcentowaniem ewentualnego doboru dawcy z możliwością kierowania do konkretnych ośrodków przeszczepowych.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, godz. 13.00-15.00
(po uprzednim ustaleniu daty wizyty telefonicznie, pod numerem (22) 638-35-38)

Informacje:

  • Pismo z zaleceniami od Rzecznika Praw Pacjenta (Pobierz PDF)
 Posted by at 21:48