System EMDIS

 
Jako jedyny rejestr w Polsce jesteśmy w systemie EMDIS (European Marrow Donor Information System; Europejski System Informacji o Dawcach Szpiku) który dobiera dawców w czasie rzeczywistym.

Co to oznacza dla pacjenta?
Światowa baza danych BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) jest uzupełniana informacjami o nowych dawcach co miesiąc. Rejestry dawców szpiku pracujące w systemie EMDIS w momencie zarejestrowania swojego chorego dostają codziennie informacje o każdym nowym potencjalnym dawcy który zgłosił się gdzieś na świecie i może być potencjalnie zgodny z naszym chorym.
Więcej informacji (po angielsku) na stronie systemu EMDIS
 Posted by at 22:11