5. Typowanie potwierdzające

 

Dawcy, których antygeny HLA-A -B -DR są zgodne z antygenami pacjenta, proszeni są do wzięcia udziału w następnym etapie poszukiwań – w typowaniu potwierdzającym. Przede wszystkim, muszą oni po raz kolejny wyrazić zgodę na udział w przedsięwzięciu. Następnie próbka krwi dawcy wysyłana jest do laboratorium ośrodka koordynującego, gdzie wykonywane są wszystkie niezbędne testy zgodności.

W przypadku, gdy dostępnych jest kilku potencjalnych dawców szpiku, zwykle wykonuje się takie badania u kilku z nich (z powodów podanych powyżej) . Na podstawie wyników badań potwierdzaj1cych ośrodek transplantacyjny, zgodnie ze swoimi metodami i preferencjami, wybiera najodpowiedniejszego dawcę szpiku.

Spis treści:

1. Oznaczanie antygenów HLA
2. Wstępne przeszukanie
3. Formalne przeszukanie rejestrów
4. Oznaczanie antygenów HLA-DR
5. Typowanie potwierdzające
6. Pobranie szpiku
7. Ramy czasowe
 Posted by at 21:55