7. Ramy czasowe

 

Poszukiwania potencjalnego dawcy szpiku może być procesem czasochłonnym. Czas potrzebny jest do ponownego nawiązania kontaktu z dawcami i wyznaczenia im spotkań w celu dalszego typowania antygenowego, wykonania tychże testów oraz oceny ich rezultatów. Jeśli pacjent znajdzie całkowicie zgodnego potencjalnego dawcę już na etapie wstępnego przeszukiwania, cała procedura może trwać stosunkowo krótko. Jeśli jednak pacjent ma potencjalnych dawców oznaczonych jedynie w pierwszej klasie HLA, ośrodek koordynujący poszukiwania musi mieć czas na oznaczenie im HLA klasy drugiej. Czynności te znacznie wydłużają procedurę, dlatego ważna jest szybka ocena rezultatów poszukiwań i zgodnie z ni1 staranne zaplanowanie strategii postępowania.

Spis treści:

1. Oznaczanie antygenów HLA
2. Wstępne przeszukanie
3. Formalne przeszukanie rejestrów
4. Oznaczanie antygenów HLA-DR
5. Typowanie potwierdzające
6. Pobranie szpiku
7. Ramy czasowe
 Posted by at 21:59